Neddykkede røreværker

Fordele ved brug af DIAF Pilvad neddykkede røreværker ombord PSV-skibe der sejler med boremudder

Neddykkede røreværker fra DIAF Pilvad er i kraft af deres kortere aksel også mindre end andre røreværker, hvilket letter montage- og vedligeholdsarbejde ombord på skibet betydeligt.

Specielt om neddykkede røreværker

Dog skal neddykkede røreværker selvfølgelig også være fuldstændigt tætte over for boremudder, samt være fastmonteret på beslag på siden af tanken for at kunne yde optimalt. Disse beslag (skinnesystem) skal være forsynet med mulighed for at kunne hæve det neddykkede røreværk, hvis røreværket skal tilses i tilfælde af en lækage på røreværket.

Et DIAF Pilvad neddykket røreværk er et kvalitetsrøreværk. Men under alle omstændigheder anbefales det, at der foretages regelmæssige eftersyn af røreværket, da et neddykket røreværk er konstant i fuld kontakt med mediet og derfor meget udsat. En evt. lækage vil ikke blive opdaget, førend hele røreværket er konstateret ødelagt, hvilket igen koster vedligeholdelse eller udskiftning af hele det neddykkede røreværk, som yderligere igen giver forsinkelser for skib og boreplatform.

Det rigtige valg

DIAF Pilvad fremstiller neddykkede kvalitetsrøreværker i et udvalg af størrelser og ydelser svarende til de gængse tankstørrelser på PSV-skibe og / eller tanke på biogasanlæg, rensningsanlæg, betonværk, m.v. . Alle røreværker har en kort og kraftig aksel, en kraftig motor og kan monteres optimalt tæt på bunden af tanken.

Den rigtige placering

Ved at kunne placere det neddykkede røreværk i den optimale position: i centrum af bunden af tanken, netop dér hvor sedimenteringen finder sted, opnås der den fordel, at omrøringen bliver optimeret med hensyn til størrelse og ydelse af røreværket.

Den rigtige ydelse

DIAF Pilvad neddykket røreværk yder en god blanding af boremudderet inden for et kendt mønster, og sikrer dermed, at alt bundfældning er blevet rørt med op, så igen, at boremudderet kan bruges så effektivt som det er muligt.

Det rigtige system

DIAF Pilvad neddykket røreværker leveres med en mekanisk tætning mod tankens indhold for at undgå lækage ind til motor- og el-installationer. Eftersyn og vedligeholdelse kan nemt foretages ved fuld tankindhold, når røreværket er hejst op fra mediet i skinnesystemet, der er installeret i tanken.

Den rigtige viden

Med de rigtige reservedele, værktøj og udstyr, vil en erfaren og uddannet tekniker kunne skifte den mekaniske tætning på 2 timer, i det sjældne tilfælde, at der forekommer en lækage.

 

Med vores store erfaring og mange års produktion af kvalitetsrøreværker kan vi tilbyde netop den løsning som kræves på jeres projekt.

Kontakt os endelig på nedenstående e-mail adresse eller telefonnummer. Vi er altid klar.

Download brochure