DIAF Pilvad maskiner til produktion af fødevare

Smør, pasta, supper, sovse, kaffe, frugt juice, coleslaw - mulighederne er uendelige

DIAF Pilvad har igennem 52 år fremstillet maskiner til fødevareindustrien. Herunder røreværker og dispergeringsværker til beholdere, gryder med høj temperaturer, udendørs lagerbeholdere, m.v. er hverdag for os. 

Vi er professionelle når det kommer til udvælgelse og dimensionering af røreværket til netop din opskrift eller process i produktionen så det virker i dag og år efter år efter,,,,,,,,,

Desuden tilbyder vi et bredt udvalg af standard røreorganer som kan udføre røreopgaven fra nænsom omrøring til dispergering af produktet. Eksempler kunne være skånsom blanding af væskefyldt salat, til homogenisering til suppe.

En DIAF Pilvad maskine holder over lang tid. Det hænder, at der bliver spurt på en reservedel, men der er langt imellem henvendelserne. Et DIAF Pilvad røreværk holder år efter år. Det er kvalitet, præcision og et godt ingeniørgrundlag der giver udslaget. Mange års erfaring med brug af materialer og den nyeste viden og software indenfor beregninger giver den optimale tryghed for brugeren.

Yderligere dybdegående CFD (Computer Flud Dynamics) simulation kan også udføres. Ved hjælp af CFD simulering kan DIAF Pilvad illustrerer vha. simuleringsfilm hvordan mediet bliver omrørt i beholderen (og hvor det evt. ikke bliver omrørt). Desuden angives shear raten vha. en farveskala grafisk i beholderen og på røreværket.

Vi tilbyder:

 • Fødevarestyrelsens glad Smily godkendelse
 • Fuld sporbarhed på materialer
 • Fuld kvalitetskontrol
 • Design og udførelse efter krav til hygiejne, arbejdssikkerhed, m.v.
 • Komplette løsninger fra design til aflevering
 • Total levering eller del-levering, herunder:
 • DIAF Pilvad røreværker
 • DIAF Pilvad dispergeringsværker
 • Beholdere – med eller uden varme- / kølekapper
 • CIP-systemer
 • Kundetilpasset individuelle systemer
 • Komponenter og smøremidler efter specifikke krav
 • Slibning af overflader ned til Ra ≤ 0,8 µm (her ved fødevare, eller ≤ 0,3 µm ved f.eks. farmaci)
 • Levering og implementering af processtyring (PLC) til kundeinterface
 • Dataopsamling og styring
 • Atex- / Ex-udførelse i henhold til ønsket kategori
 • Instrumentering
 • Installation og indkøring til komplet turn-key aflevering
 • Fuld dokumentation

Se eksempler på maskiner her

Ring og endelig og spørg os om et løsningsforslag til netop Deres produktion. Se kontaktinformation nedenfor.