Bjælkerørere

Velegnet til: Homogenisering og suspension

Bjælkerørere benyttes til større tanke, hvor der ønskes et jævnt flow i hele tanken.

Flowet er primært aksialt. Bedste effekt opnås ved flere modsat stillede røreorganer.

Bjælkerørere giver stort flow ved lave omdrejninger.

Bruges i lav- og mellemviskose produkter med en viskositet op til ca 25.000 mPas (cP).

Bjælkerørere udvikles specielt til den konkrete opgave.

Standardspecifikationer kan derfor ikke opstilles her.