Diverse røreorganer

Specielle røreorganer, der opfylder specifikke krav til flow, blanding, beluftning eller rengøring

DIAF Pilvad har ud over sit store standard program inden for røreorganer, også en lang række specielle røreorganer.

Disse røreorganer spænder fra små foldepropeller til omrøring af produkter i standard beholdere, til f.eks. store snegle, der anvendes til skorpebrydning i f.eks. biogasanlæg.

Vi leverer også specielt behandlede røreaksler og -organer. F.eks. med gummierede, PTFE belagte eller hårdforkromede overflader.

Hvis der ønskes CIP (Cleaning In Process), har vi aksler og røreorganer, der er udviklet til dette formål. Disse kan også benyttes til beluftning under omrøring eller hvis processen kræver, at det tilførte produkt introduceres direkte i omrøringspunktet.

Desuden har vi et stort program med skrabere, og baflere (strømbrydere).

Hvis der ønskes et specielt flow i tanken, har vi mange forskellige røreorganer, til at opnår dette. Desuden deltagere vi gerne i udvikling af netop det flow og den blanding, De ønsker.