Propeller og dispergeringsskiver

PIL-MIX propeller

PIL-MIX propeller kan leveres i rigtig mange forskellige versioner og til rigtig mange behov.

F.eks. udmærker PIL-MIX flowpropellen sig ved en meget høj cirkulation pr. kW.

Flowpropellens blade er udformet med henblik på at opnå samme flow over hele bladets længde.

Dette medvirker til at undgå turbulens.

Propellen giver med sit aksiale flow og store pumpeeffekt en effektiv omrøring, der forhindrer sedimentering.

Flowpropeller bruges i lav- og mellemviskose produkter med en viskositet op til ca 10.000 mPas (cP).

  

Dispergeringsskiver

Dispergeringsskiver bruges i processer, hvor der ønskes en rivning af produktet, eller hvor pulver ønskes oprørt i væske, uden at der opstår klumper.

 

Skiven skal køre med høj periferihastighed, og derved opnås en effektiv findeling/dispergering af produktet.

Dispergeringsskiver findes i to typer:

type ZA med udvendige tænder, og

type ZE med indvendige tænder.

Udvendige tænder benyttes i fastopstillede procesanlæg. Indvendige tænder benyttes i anlæg hvor rørekar eller røreværk er mobile, da skivekransen fungerer som beskyttelse