Special røreværker og Procesanlæg

Røreværker og procesanlæg efter kundespecifikke behov

Udover vor serie af standardrøreværker udvikler og leverer Pilvad også et omfattende program af specialrøreværker.

Denne type røreværker designes, tegnes og konstrueres på baggrund af specifikke krav og ønsker fra kundens side og i tæt samarbejde med denne.

Det drejer sig om røreværker til mange forskellige industrigrene, f. eks.

  • Den kemiske og farmaceutiske industri
  • Plastindustrien
  • Farve- og lak industrien
  • Fødevarebranchen
  • Bioteknologi

Pilvad A/S er tillige en stærk partner, hvis der er behov for totale procesanlæg, som udover røreværk og beholder kan omfatte udstyr til f.eks. påfyldning, aftapning og emballering.

I disse tilfælde leveres det supplerende udstyr via udenlandske producenter, som vi har et mangeårigt samarbejde med.