Koaxiale røreværker

Velegnet til: Krævende omrøring evt. under tryk eller vakuum

Mange højviskose produkter skal både køles og opvarmes.
Til dette er et koaxial-røreværk løsningen.

Her kan tanken udstyres både med en ankerrører og et hurtiggående homogeniseringsrøreværk.

Ved at benytte et koaxialt-røreværk kan procestiden nedbringes med 50% - 75% i forhold til traditionelle røreværker.

Desuden giver det mulighed for at arbejde under vakuum, hvorved mængden af luft der indrøres i produktet nedbringes til et minimum.

Koaxial-røreværker udvikles specielt til den konkrete opgave standardspecifikationer kan derfor ikke opstilles.